Onze Bieb geet noar de Olde straot

op vriedag 1 april is dat ze los gaot

Dan kump der mear reuring in onze winkel stroat

en hopt wij dat ie ok bie onze winkels angoat

Den gansen Bieb steet BOL van de beuke

de verhalen komt oet alle gaete en heuke

Ok via de kamer van Kramer kun ie derin

van al dee mooie beuke krieg ie vas goeien zin

In een echt good book kan niks tegenop

das toch vulle mooier as E-reader  of laptop

Onder `t leazen et ie de boekenliggertjes op

hearlijk langoet met `t kussen onder de kop

Dus kom allen noar de bieb op 1 april

en kom binnen met onderstaonde gil;

bieberdedebieberbieberderpiep hoera