Wet ie nog oet vrogger tied,
fietsen,fietsen,fietsen en dan de weg kwiet
Ie wazzen nog gin 10 minuten an `t trappen,
en begonnen de earste breudjes al te happen.
Al wiet veur de middag was alles op,
en leep oe `t zweit van de kop.
Helemoale noar Montferland
moar dan wear terugge wat `n tramelant.
De breudjes op drinken op,
en de fietse met lekken band opkop.
De zunne weg ne slinger in `t rad,
en s`oavonds late in hoes kleddernat.
Dus zurg veur `n good gevulde fietsentas,
en as `t kan onder d`n spinnekop `n jas.
Wij wenst iedereene vullle fietsplezear,
en ie wet onze breudjes smaakt noar mear